Kivonat a Szabadszállási Református Egyházközség Presbitériuma, 

2010.december 14-én megtartott gyűlésének jegyzőkönyvéből

„A presbitérium a 11/2010 (XII.14.) számú határozatában az egyházfenntartói járulék összegét 2011. évre5.000 Ft-ban állapította meg.”

 

A presbitérium 2011-ben hozott határozata alapján a      2016.évre    vonatkozó egyházfenntartói járulék összegét nem változtatta meg, így az továbbra is 5.000 Ft maradt személyenként.

A presbitérium hozzájárult az egyházfenntartói járulék több részletben történő megfizetéséhez, azonban csak akkor tekintendő annak teljes rendezettsége, ha az utolsó részletet is 2016. október 31-ig befizette az egyháztag.

Az egyháztag az adott évre szóló egyházfenntartói járulék befizetésével felkerül a választói névjegyzékbe, amelynek alapján, gyakorolhatja az egyháztagsággal járó jogait és kötelességeit.

                        Szabadszállási Református Egyházközség Presbitériuma

Egyházfenntartói járulék